Yenilenebilir enerji teknolojileri; rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik üreten küçük ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşullarının bir sonucu olarak sürekli ve hızlı bir gelişim içindedir. Yenilenebilir enerji teknolojileri; rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik üreten küçük ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Gücünü güneşten alan, hiç tükenmeyeceği düşünülen ve çevreye zarar vermeyen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji, yeşil ve temiz enerjidir. Güneş ve rüzgâr yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Bu teknolojiler ile günümüzde en çok ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi üretilmektedir. Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve bu alanda ciddi miktarda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Yenilenebilir-enerji-teknolojileri-samsun-teknokent-koleji

Samsun’da Bir İlk Daha: “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri” Bölümü!

 • Stratejik bir sektör olan enerji alanında nitelikli bireyler yetiştirme

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun bir öğretim programı

 • Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve bu alanda ciddi miktarda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Dalında;

 • Yeni çağ becerileri ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımı doğrultusunda “meslek etiği ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm, çevre koruma, girişimci fikirler, iş kurma ve yürütme, fikrî ve sınai mülkiyet hakları” konularında mesleki gelişim sağlayacak beceriler kazandırılmaktadır.
 • Yenilenebilir enerji sistemleri temel uygulamalarını yapar,
 • TS EN ISO Standartları’na ve teknik resim kurallarına uygun olarak teknik ve mesleki çizimleri yapar,
 • Elektrik-elektronik devre kurma kurallarına uygun şekilde meslek elektrik-elektroniği uygulamalarını yapar,
 • Yenilenebilir enerji temelli santrallerin kurulumunu yapar,
 •  Bilgisayarda katı modellemeleri yapılan parçaları montaj ortamında birleştirerek simülasyon yapar,
 • Yenilenebilir enerji temelli santrallerin işletilmesi sırasında yapılan temel uygulamaları yapar,
 • Santral kontrol uygulamaları yapma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılır.
 • Bu yetkinlikleri kazanan öğrenciler; rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik üreten küçük ve büyük
  çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi ile ilgili işleri
  yaparlar.

Eğitim ve Kariyer İmkanları

 • Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
 • Elektrik
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı
 • Elektronik ve Haberleşme
 • Elektronik Teknolojisi
 • Enerji Tesisleri İşletmeciliği
 • Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (M.T.O.K.)
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
 • Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)

ve tüm üniversitelere tercih yapabilme imkanı.

ek-puan-ile-yerlesme-yenilenebilir-enerji-samsun-teknokent-koleji

Kayıt Hakkında Detaylı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

Samsun Teknokent koleji hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.