Slide thumbnail
Özel Samsun Teknokent Koleji Havacılık Lisesi2022-07-12T07:34:43+00:00

Uçak Gövde Bakım Teknisyenliği 

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Bilgisayarlı Makine İmalatı (CNC)

Hemşire Yardımcılığı

Pilotaj Eğitimi

RC Model Uçak Üretimi ve Pilotaj Eğitimi

Neden Samsun Teknokent Koleji ?

Kaliteli ortaöğretime erişim, Türkiye için giderek daha fazla önem kazanıyor. Gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri, toplumsal yaşama etkin biçimde katılmaları ve insana yaraşır istihdam olanaklarından yararlanmaları ve nitelikli bir lise eğitim öğretim programı sunmak için yola çıkan TEKNOKENT KOLEJİ; kaliteli lise eğitimi çerçevesinde mesleğe özgü becerilerin yanı sıra daha geniş ve aktarılabilir hayat becerilerini de kazandırabilen programlar sunar.

 • Havacılık Lisesi ; Uçak Gövde ve Motor Bakım Teknisyenliği
 • Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
 • Bilgisayarlı Makine İmalatı (CNC)
 • Sağlık Hizmetleri Alanı ; Hemşire Yardımcılığı

Hayata Hazırlar…

Dijital Üreten Okul Modeli

Teknolojiyi, mühendislik ve endüstri eğitimi ile harmanlayarak hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilen șahsiyetli bireyler yetiștirilir.

Teknoloji ve İnovasyon Eğitimi

Laboratuvar ve atölye olarak kullandığımız yeni nesil akıllı sınıflarda verdiğimiz eğitimlerle teknolojiyi üreten ve yöneten, insanların ihtiyaç ve isteklerini analiz edebilen insanlar yetiştirilir.

Üretimde İş Birliği Modeli

Üniversite ve iş dünyası temsilcileri ile çözüm ortaklığı ve iș birliği protokolleri gerçekleștirilir.

Eğitim Koçluğu Sistemi

“ Her öğrenci özeldir. ”anlayışıyla her bir öğrenciye mentor öğretmenlik ve profesyonel eğitim koçluğu anlayıșıyla birebir danıșmanlık yapılır.

Kişiye Özgün Eğitim

Öğrencilerin eğitimi, öğretim sürecindeki bireysel farklılıkları, ilgi ve yetenek alanları dikkate alınarak kișiye özgü planlanır ve uygulanır.

Üniversite / Hayata Tam Hazırlık

Müfredata ek olarak iki yıl süren Üniversiteye Tam Hazırlık Programı uygulanır.

4 Yıl %100 Devlet Destekli Eğitim Fırsatı

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından destek verilmektedir.

Bakanlık, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında OSB’ler içinde ve dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında okuyan her bir öğrenci için eğitim-öğretim desteğinde bulunuyor.

 • Laboratuvar ve Duvarsız Derslik 

 • Üniversiteye Ve Hayata Hazırlayan Eğitim Modeli

 • Kariyer ve İş Bulma İmkanı

Teknokent Koleji Eğitim Vizyonu

Teknokent Koleji olarak lise eğitiminde proje odaklı, Endüstri 4.0 Temelli Eğitim anlayışıyla fen, matematik, teknoloji,bilgisayar bilimleriyle iktisadi ve idari bilimler ve mühendislikle ilgili temel bilgilerin de yer aldığı programın birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı değil bir bütün olarak kavratıldığı eğitim programını hayata geçiriyoruz.

“Hayata Hazırlayan Okul” modeliyle, cağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli ahlâklı bireyler yetiştiriyoruz. Eğitim sistemimiz yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip karakterde bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinlikler “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde” (TYÇ) eğitim ve öğretim alması hedeflenmiştir.

İnovatif ve yenilikçi bir eğitim anlayışından hareketle, TEKNOKENT KOLEJİ yenilikçi eğitim programlarıyla öğrencilerini hayata hazırlar. Dünya ölçeğinde eğitime yön verme vizyonuyla; Endüstri 4.0 temelli teknoloji, yazılım ve proje ağırlıklı, bilimsel odaklı eğitim anlayışıyla eğitim programları geliştirir. Öğrencilerini sadece sınavlara  değil, hayata hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirir.

TEKNOKENT KOLEJİ olarak öğrencilerimizi; edindikleri bilgilerden anlam çıkarabilen, bulunduğu ortamı ve yaşadığı çevreyi doğru okuyabilen, anlayabilen ve yorumlayabilen; alışılmış kalıpların dışında düşünebilen, farklı kültürel ortamlarda iletişim kurabilen ve ilişkiler geliştirebilen, veriye dayalı akıl yürütme ve verilerden çıkarımlar yapabilen, disiplinler arası kavramları anlayabilen ve kullanabilen, problem çözme yeteneklerine sahip, çok yönlü ve üretken bireyler olarak hayata hazırlıyoruz.

Böylece eğitimi yaşamın bizzat kendisi olarak kabul edip; öğrenciler, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilme sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler olarak eğitimlerini tamamlarlar.

Dersler, mühendislik-teknoloji tabanlı bir eğitim felsefesiyle, araştırma ve geliştirme odaklı bir yaklaşımla, sanayi ile yakın işbirliği içinde, programın gerektirdiği istihdam olanakları ve planlama konularında uygulamaya yönelik olarak atölye ve laboratuvar ortamında işlenir.

Hayata hazırlayan okul modeliyle mesleki becerilerin kazandırılması için usta-çırak, okul-teknoloji ve sanayi işbirlikleriyle teknoloji alanlarının da derslik olarak kullanıldığı üreten okul anlayışını hayata geçiriyoruz. Derslerin sadece sınıflarda, laboratuvar ve atölyelerde değil hayatın her alanında da işlenebildiği “Duvarsız Derslikler” in de kullanıldığı bir derslik modeli.

Kaliteli ortaöğretime erişim, Türkiye için giderek daha fazla önem kazanıyor. Gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri, toplumsal yaşama istedikleri şekilde, etkin biçimde katılmaları ve insana yaraşır  istihdam olanaklarından yararlanmaları için onlara öncelikle nitelikli bir lise eğitim ve öğretim programı sunmak için yola çıkan TEKNOKENT KOLEJİ; kaliteli lise eğitimi çerçevesinde mesleğe özgü becerilerin yanı sıra daha geniş ve aktarılabilir hayat becerilerini de kazandırabilen programlar sunmaktadır.

 • İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek,
 • Meslekî ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek,
 • Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak,
 • Meslekî ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek
 • İş piyasasının ihtiyaçlarına göre modüler öğretim programları hazırlamak,
 • Ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için eğitimin sosyal ve sektörel entegrasyonunu sağlamak,
 • Bireylere bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin yanı sıra değişime uyum sağlaması için ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazandırmak,
 • Dijitalleşme süreciyle birlikte belirli alanlarda bireylere bilgi ve iletişim teknolojilerinde temel yetkinliklerin yanı sıra üst düzey becerileri de kazandırmak,
 • Öğrencileri millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıyla ve bu anlayışa özgü iş ahlakı değerleriyle yetiştirmek,
 • Meslekî ve teknik eğitim ile insan odaklı kalkınmanın sağlanmasında etkin yer almak,
 • Sektörün dijital dönüşümü çerçevesinde yeni iş alanlarının oluşturulması ve istihdamın artırılmasında rol oynayan girişimcilik anlayışının kazandırılmasıdır.

Kurumsal

Eğitim

Kayıt

Samsun-Teknokent Koleji

Samsun Teknokent Haberler

Samsun Teknokent kolejinde olan gelişmeleri aşağıdan takip edebilirsiniz.

Tüm Haberler

Kayıt Hakkında Detaylı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

Samsun Teknokent koleji hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

  Go to Top